domov

   domov  

   natisni  

   zemljevid strani  

   e-pošta  

   kolofon
Živinoreja . Govedoreja
Govedoreja

Govedoreja - pitanje živine

V našem podjetju stavimo predvsem na domačo surovino.  
MDK je usmerjen v predelavo govejega mesa. Na teden odkupimo ter zakoljemo 300 glav goveda. Goveja živina je predvsem domačega izvora, medtem ko telet na slovenskem trgu ni dovolj in jih nekaj tudi uvozimo. Zaradi velike pomembnosti nadzora od njive do vilic, ki zagotavlja varnost porabnikov in višjo kakovost mesa ter izdelkov, kar pogojuje tudi pasemska sestava, zadnji dve leti vzpostavljajo pogodbeno rejo. Rejcem ponudimo teleta, ki določijo tehnologijo pitanja in zagotovijo tržne cene na dan odkupa. Tako je tveganje porazdeljeno med oba. Očitno je zanimanje za tak način reje velik. Pri posameznih rejcih imamo v hlevih od 15 do 500 glav živine.

       


zaposlujemo
zaposlujemo sklop delo

Smo družba, ki je z nenehnim vlaganjem v tehnologijo, razvoj in posodobitev proizvodnje, postala največja mesnopredelovalna industrija v Sloveniji. K sodelovanju vabimo vse, ki se želijo pridružiti uspešnemu kolektivu in s svojim znanjem ter delom prispevati k realizaciji zastavljenih ciljev.

ogled prostih delovnih mest...

novice
SPOROČILO ZA JAVNOST -Izdelki Mesnin dežele Kranjske so neoporečne kakovosti

si.Brand *****